เน้นประสบการณ์ของผู้ปกครองและผู้ให้บริการ และแสดงให้เห็นเพิ่มเติมถึงช่องว่างระหว่างสิ่งที่ครอบครัวสามารถจ่ายได้ และสิ่งที่ผู้ให้บริการต้องเรียกเก็บเพื่อขูดรีด

เน้นประสบการณ์ของผู้ปกครองและผู้ให้บริการ และแสดงให้เห็นเพิ่มเติมถึงช่องว่างระหว่างสิ่งที่ครอบครัวสามารถจ่ายได้ และสิ่งที่ผู้ให้บริการต้องเรียกเก็บเพื่อขูดรีด

รายงานนี้เป็นภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสล่าสุดของระบบการดูแลเด็ก ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของความสามารถในการดูแลเด็กโดยเปรียบเทียบราคาการดูแลเด็กกับรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนตามสถานภาพการสมรสและเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ในขณะที่หลายครอบครัวในประเทศนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็ก ผู้ให้บริการยังคงดิ้นรนที่จะอยู่ในธุรกิจต่อไปMichelleMcCreadyประธานเจ้าหน้าที่บริหารชั่วคราวของ CCAoA กล่าว “

ในขณะที่ผู้ให้บริการเตรียมที่จะสูญเสียเงินบรรเทาทุกข์จากยุคโควิด ความต้องการการสนับสนุน

จากสาธารณะในระยะยาวที่แข็งแกร่งในภาคส่วนนี้ก็กลายเป็นเรื่องเร่งด่วนมากขึ้นในแต่ละวัน”

ยุติโรคกล้ามเนื้อเสื่อม Duchenne (Duchenne)ได้ประกาศ การลงทุนแบบเป็นโปรแกรมมูลค่า 500,000 ดอลลาร์ใน Myosana Therapeutics, Inc. (Myosana) 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของบริษัทและการแปลแพลตฟอร์มการส่งมอบยีนบำบัดที่ไม่ใช่ไวรัส โดยมีเป้าหมายเพื่อชะลอการเสื่อมของกล้ามเนื้อโครงร่างและภาวะหัวใจล้มเหลวใน Duchenne

Duchenne เป็นโรคกล้ามเนื้อเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุดในเด็ก โดยมีผลกระทบต่อทารกเพศชายประมาณ 1 ใน 5,000 คน เป็นความผิดปกติแบบก้าวหน้าที่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแอลงเมื่อเวลาผ่านไปจนส่งผลกระทบต่อร่างกายทั้งหมด Duchenne เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ  

ยีน DMD ซึ่งเป็นรหัสของโปรตีน dystrophin

ในขณะที่สาขาของยีนบำบัดยังคงก้าวหน้าและคำมั่นสัญญาของการส่งมอบทรานส์ยีนไมโครไดสโตรฟินที่อาศัยสื่อกลาง AAV ดำเนินไป ชุมชน Duchenne ได้ตระหนักถึงความท้าทายมากมายด้วยการบำบัดเหล่านี้ เช่น การตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อแคปซิดของไวรัสและอุปสรรคในการให้ยาซ้ำ 

ก่อนหน้านี้ PPMD ​​ได้ประกาศ การลงทุนแบบเป็นโปรแกรมมูลค่า 350,480 ดอลลาร์ใน Myosana  ในเดือนสิงหาคม 2564เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตัวเลือกการบำบัดด้วยยีนที่ไม่ใช่ไวรัสซึ่งอาจส่ง dystrophin แบบเต็มความยาวอย่างเป็นระบบ

การใช้แพลตฟอร์มที่ไม่ใช่ไวรัสเพื่อกำหนดเป้าหมายการส่งถ่ายยีนไปยังกล้ามเนื้อมีศักยภาพในการเพิ่มความปลอดภัยในการบำบัดทางพันธุกรรมและเปิดใช้งานการทำซ้ำ ซึ่งเป็นความท้าทายสำคัญที่ภาคสนามต้องเผชิญ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มของ Myosana ยังมีความสามารถพิเศษในการส่งสำเนาของยีน dystrophin แบบเต็มความยาว แทนที่จะเป็นยีน dystrophin ที่สั้นลงอย่างที่กำลังใช้อยู่

แนะนำ สล็อต666 pg