วิกฤตกำลังเกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งด้วยความโกรธเกรี้ยวซึ่งเราจะถูกบังคับให้วางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริง 

วิกฤตกำลังเกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งด้วยความโกรธเกรี้ยวซึ่งเราจะถูกบังคับให้วางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริง 

ฉันนึกถึงคำกล่าวที่ชัดเจนของ Ellen White ที่ว่า “ในความขัดแย้งครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายของการโต้เถียงกับซาตาน ผู้ที่ภักดีต่อพระเจ้าจะเห็นการสนับสนุนทางโลกทุกอย่างถูกตัดขาด” (ความปรารถนาแห่งยุคสมัย หน้า 122) พระเจ้ากำลังเตรียมประชากรของพระองค์ในวิกฤต’ ที่เราเผชิญในชีวิตส่วนตัวของเราในวันนี้ เพื่อรับมือกับวิกฤตที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราจะเผชิญในวันพรุ่งนี้ เมื่อ “การสนับสนุนทุกอย่างทางโลก” 

จะถูก “ตัดขาด” พระเจ้ากำลังสอนเราในความท้าทายของชีวิตให้

 “วางใจในพระเจ้า” สุดใจของเรา และ “ฉันวางใจในพระเจ้าดีกว่าวางใจในมนุษย์” (สุภาษิต 3:5, บทเพลงสรรเสริญ 118:8) ความจริงก็คือ “เรามักมองหาความเห็นอกเห็นใจและให้กำลังใจแก่เพื่อนมนุษย์ แทนที่จะมองหาพระเยซู ในความเมตตาและความสัตย์ซื่อของพระองค์ พระเจ้ามักจะยอมให้คนที่เราไว้วางใจทำเราผิดหวัง เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ความโง่เขลาของการไว้วางใจในมนุษย์และทำให้เนื้อหนังเป็นแขนของเรา ขอให้เราวางใจในพระเจ้าอย่างเต็มที่ ถ่อมใจ และไม่เห็นแก่ตัว (กระทรวงการเยียวยา, หน้า 486) เป็นเรื่องง่ายมากที่จะสูญเสียสมาธิเมื่อเราเผชิญกับวิกฤตส่วนบุคคล จะมีบางครั้งที่คนอื่นทำให้เราผิดหวัง มีครั้งหนึ่งที่คนใกล้ชิดทำให้อัครสาวกเปาโลผิดหวัง พวกเขากระตุ้นให้เขาพาเพื่อนบางคนไปที่วิหารของชาวยิวเพื่อทำพิธีชำระให้บริสุทธิ์ การยุยงให้ฝูงชนใช้ความรุนแรงต่อเปาโลและพรรคพวก ถึงกระนั้น เปาโลก็ไม่เคยโกรธหรือวิพากษ์วิจารณ์ ความเชื่อมั่นของเขาอยู่ในพระเจ้า มารต้องการให้เรามุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่คนอื่นไม่ได้ทำและรู้สึกท้อแท้มากกว่าสิ่งที่พระคริสต์จะทำและได้รับการหนุนใจ เรารับใช้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถทำได้ เหนือสิ่งอื่นใดเราสามารถถามหรือคิดตามอำนาจที่ทำงานอยู่ในตัวเรา” (เอเฟซัส 3:20)

ก่อนการเสด็จมาของพระเยซู พวกเราทุกคนจะต้องเผชิญกับการทดสอบบางอย่างซึ่งถูกชักนำให้วางใจในพระเจ้าและพระเจ้าเท่านั้น เราจะถูกนำไปสู่สถานที่ในชีวิตของเราซึ่งไม่มีทางแก้ปัญหาของมนุษย์ได้ ความเชื่อของเราต้องยึดมั่นในพระคริสต์ผู้ปรนนิบัติเราในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของสวรรค์ ผู้ซึ่งกล่าวว่า “เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่าน ดังนั้น เราอาจกล่าวอย่างกล้าหาญว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยเหลือของข้าพเจ้า ฉันจะไม่กลัวสิ่งที่มนุษย์จะทำกับฉันได้…” (ฮีบรู 13:5,6)

ขณะที่ฉันนั่งฟังข้อกังวลจริงๆ ของเพื่อน ฉันเสนอคำแนะนำไปสี่ข้อ

 ประการแรก เราอธิษฐานอย่างจริงจังเกี่ยวกับสถานการณ์ของพระองค์ พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทำการอัศจรรย์และสามารถแก้ปัญหาที่ดูเหมือนจะแก้ไม่ได้ ประการที่สอง เราอ้างคำสัญญาในพระวจนะของพระเจ้าโดยเชื่อในศรัทธาว่าพระองค์จะทรงทำให้พระวจนะของพระองค์สำเร็จและตอบสนองความต้องการของเรา ประการที่สาม เรายืนยันถึงประโยชน์ของการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพดีและทบทวนข้อความอันมีค่าเกี่ยวกับสุขภาพที่พระเจ้าประทานแก่ผู้คนในยุคสุดท้ายของพระองค์ ประการที่สี่ ฉันแนะนำให้เราสำรวจทุกทางเลือกที่เป็นไปได้ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือบุคคลนี้ในการเขียนจดหมายส่วนตัวของเขาถึงนายจ้างเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของเขา นอกจากนี้ เรายังหารือถึงโอกาสในการทำงานอื่นๆ ที่เป็นไปได้ หากนายจ้างบังคับใช้คำสั่งดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับความช่วยเหลือระยะสั้นจากประชาคมของเรา

วิธีหนึ่งที่พระเจ้าทรงทำให้กลุ่มคริสตจักรมิชชั่นเจ็ดวันแห่งความหวังแห่งชีวิตของเราช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในช่วงเวลาวิกฤตนี้ด้วยการบรรเทาทุกข์ในระยะสั้นคือการตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนสมาชิกของเรา การชุมนุมของเราซึ่งมีสมาชิกประมาณ 200 คนได้จัดตั้ง “กองทุนการกุศล” เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ตกทุกข์ได้ยาก ในช่วงที่เกิดโรคระบาด เราได้ช่วยเหลือพวกเขาด้วยค่ารักษาพยาบาล ค่าของชำ ค่าจำนอง และค่าเช่าบ้าน แม้ว่าความช่วยเหลือของเราจะเป็นเพียงช่วงสั้นๆ แต่ก็ทำให้พี่น้องของเราหลายคนสามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านั้นไปได้ นี่ไม่ใช่สิ่งที่สมาชิกของเราเรียกร้องหรือพึ่งพา เป็นการตอบสนองความรักของคริสตจักรเพื่อตอบสนองความต้องการในทางปฏิบัติ เนื่องจากสมาชิกของเราไว้วางใจพระเจ้า นี่เป็นวิธีหนึ่งที่พระเจ้าเข้ามาแทรกแซงในระยะสั้นเพื่อช่วยเหลือพวกเขา 

พวกเขาแสวงหาพระองค์ด้วยการสวดอ้อนวอน เชื่อว่าพระองค์มี “วิธีนับพัน” ในการแก้ปัญหาของพวกเขาและอ้างคำสัญญาของพระองค์ ครั้งแล้วครั้งเล่าที่เราเห็นพระเจ้าเสด็จมา ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป แต่พระองค์ทรงจัดเตรียมให้เสมอ ในกรณีของเพื่อนผม เขาสามารถรักษางานของเขาไว้ได้ และวันนี้พวกเราก็ชื่นชมยินดีในความดีของพระเจ้า 

มีสองสิ่งที่อยู่ในใจของฉันในช่วงการระบาดของ COVID-19 ประการแรก ไม่ว่าเราจะสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ตกงาน หรือกำลังทุกข์ทรมานจากโรคร้ายในระยะยาว พระเจ้าทรงอยู่ที่นั่น พระองค์ไม่ทอดทิ้งเรา พระองค์กำลังนำเราไปสู่ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับพระองค์ และประการที่สอง เราต้องการกันและกัน หากเคยมีเวลาที่คนของพระเจ้าจะสามัคคีกันในการสนับสนุนและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน นี่ไม่ใช่เวลาที่จะถอนตัวออกจากคริสตจักร เป็นเวลาที่จะอธิษฐาน หนุนใจ และสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

สำหรับผู้ที่ตกงานและกำลังเผชิญกับความยากลำบากอย่างสุดขีด อดทนในการอธิษฐาน อ้างคำสัญญาของพระเจ้า สำรวจทุกทางเลือกสำหรับโอกาสในการทำงานอื่นๆ อาจเป็นไปได้ว่าพระเจ้ากำลังเปิดประตูแห่งโอกาสใหม่ให้กับคุณ พระเจ้าไม่เคยปิดประตูบานหนึ่งโดยไม่เปิดประตูอีกบาน มอบ “ความห่วงใยทั้งหมดของคุณไว้กับพระองค์” เพราะพระองค์ทรงห่วงใยคุณ (1 เปโตร 5:7) 

ในการทดลองของชีวิต พระองค์กำลังเตรียมเราให้พร้อมสำหรับการทดลองที่ยิ่งใหญ่กว่าซึ่งไม่มีใครสามารถซื้อหรือขายได้ ให้พระองค์สร้างกล้ามเนื้อแห่งศรัทธาทางวิญญาณของคุณในวันนี้เพื่อที่คุณจะสามารถต้านทานการทดลองในวันพรุ่งนี้ได้ พระองค์จะไม่ทำให้คุณผิดหวังหรือทอดทิ้งคุณเพราะพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าการทดลองของเรา ใหญ่กว่าความยากลำบากของเรา และยิ่งใหญ่กว่าความท้าทายของเรา

credit : สล็อต 888 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ ไม่มี ขั้นต่ำ / ดูหนังฟรี